UPDATE:NIEUW STARTSCHOT ATLETIEKBAAN AMALIAPARK!

Donderdag 14 oktober 2020 heeft het college van B&W het plan ‘Nieuwe start voor Atletiekbaan Amaliapark’ naar de Gemeenteraadsleden gestuurd. Het plan is tot stand gekomen na een inventarisatie van ideeën en veel nadere gesprekken. Ook Athletic Point eigenaar Bert Eskes is hierover benaderd én heeft proactief meegedacht over de manier waarop de atletiekbaan vaker en beter benut zou kunnen worden. 

Het Amaliapark, waar het park, de openbare speelvoorzieningen en de georganiseerde sport naast elkaar liggen, wordt na de renovatie van de atletiekbaan en de aanleg van de extra speelvoorzieningen een dynamische ontmoetingsplek, waar bewoners van jong tot oud kunnen spelen, bewegen en sporten. 

Voor de doorstart van de atletiekbaan is samen met een flink aantal stakeholders en SportUtrecht een plan ontwikkeld, gericht op zowel fysieke, bouwkundige aanpassingen als op ideeën voor meer en andersoortige bezetting. Een aantal uitgangspunten is hierbij leidend geweest: 

1. De baan is voor de atletiek een goede, veilige trainingsbaan, geschikt voor diverse atletiekonderdelen. Officiële wedstrijden vanuit de atletiekunie worden hier niet georganiseerd.
2. Gebruik van de baan door individuele sporters wordt mogelijk gemaakt.
3. Het aanbod aan speelvoorzieningen in het park is toereikend voor de wijk. Op de atletiekbaan komen geen openbare speelvoorzieningen.
4. In onze stad is het beleid dat sportvoorzieningen niet gratis worden aangeboden. Individueel gebruik atletiekbaan is om deze reden niet gratis. 

Maatregelen
Hieronder een overzicht van de voorgenomen aanpassingen en maatregelen. Een aantal hiervan is nog niet definitief, omdat met een aantal partijen de gesprekken nog lopen. Eind december is het definitief ontwerp klaar, zodat de renovatie van de atletiekbaan in het zomerseizoen 2021 kan plaatsvinden. Vanwege de weersomstandigheden is dit de periode waarin dit uitgevoerd moet worde 

De atletiekbaan wordt gerenoveerd
De atletiekbaan wordt gerenoveerd volgens de huidige kwaliteitseisen. In overleg met de atletiekverenigingen is besloten dat niet alle atletiekonderdelen terugkomen. Eén verspring-, de polsstokhoogspringen- en de steeplechase faciliteiten vervallen. De toplaag van de rondbaan wordt vernieuwd, evenals de voorzieningen voor de overige technische nummers, zodat de baan weer veilig en verantwoord gebruikt kan worden. Het is daarmee een goede trainingsbaan voor jeugd en senioren. Voor wedstrijden die via de Atletiekunie geregeld worden, kunnen de clubs terecht op de atletiekbanen Maarschalkerweerd en Overvecht. 

Toegang voor individuele sporters wordt mogelijk
Toegang tot de atletiekbaan wordt mogelijk gemaakt voor individuele sporters die graag in een veilige omgeving willen hardlopen. Hardlopen is één van de meest populaire beweegactiviteiten en wordt vaak individueel en buiten verenigingsverband beoefend. 

 

Om deze sporters een veilige omgeving te verschaffen op de atletiekbaan, wordt het hek voorzien van een toegangscodesysteem, zoals dat ook al succesvol wordt ingezet bij de gemeentelijke gymzalen. Via het al bestaande reserveringssysteem kunnen mensen gemakkelijk en op heel korte termijn de baan online reserveren voor ca. € 2,50. Het aantal mensen per uur wordt daarbij beperkt, zodat er voldoende ruimte is. 

De baan zal hiervoor opengesteld worden op niet- verhuurde uren, met name overdag en in het weekend. Deze mogelijkheid wordt twee jaar als pilot aangeboden en via het reserveringssysteem en de beheerder in deze periode gemonitord. 

Hierna volgt een evaluatie of de pilot wordt doorgezet en mogelijk wordt uitgebreid naar de andere atletiekbanen in Utrecht. In de pilotperiode wordt deze mogelijkheid voor individueel gebruik alleen ingezet op de atletiekbaan Amaliapark. 

Met het openstellen van de baan voor individuele lopers waarbij geen toezicht is vanuit een vereniging bestaat de kans op oneigenlijk of onreglementair gebruik. In de pilotperiode monitoren we dit door de waarnemingen van de sportparkbeheerders en mogelijk de beheerder van de sporthal. 

Dalurentarief overdag en in het weekend wordt ingevoerd
Welzijnsorganisaties en de sportverenigingen geven aan meer mogelijkheden te zien voor het aanbieden van sportactiviteiten aan doelgroepen overdag, als het maatschappelijk dalurentarief toegepast wordt. Het gaat daarbij om activiteiten voor ouderen, rolstoelers, werkzoekenden, jongeren, etc. 

Voor deze atletiekbaan wil de gemeente daarom een dalurentarief invoeren, dat aansluit bij de systematiek die ook wordt toegepast bij gymzalen. Het tarief wordt verlaagd naar 72,5 % van het reguliere maatschappelijke tarief. Ook voor het individuele gebruik is het toegangstarief gebaseerd op dit dalurentarief. Het dalurentarief zal als pilot voor de periode van 2 jaar worden ingevoerd op deze atletiekbaan, om daarmee het gebruik op deze baan te stimuleren. 

Een calisthenicspark wordt aangelegd
Nabij het bestaande gebouw wordt een calisthenics voorziening gerealiseerd, gericht op zowel atletiektrainingen als krachtsportgebruik. Zowel de atletiekverenigingen als de welzijnsorganisaties geven aan dat dit een goede toevoeging is op de bestaande faciliteiten, waarmee zij hun trainingen meerwaarde kunnen geven. Door de combinatiemogelijkheid van de krachttraining met de training op de baan wordt het
aantrekkelijker voor verenigingen, loop- of bootcampgroepen om de atletiekbaan (langer) te huren. 

De voorkeur gaat uit naar plaatsing van de calisthenics voorziening buiten de hekken van de atletiekbaan, zodat ook omwonenden hiervan gratis gebruik kunnen maken. In de komende maanden wordt dit projectmatig aangepakt om de locatie, het ontwerp en de afspraken over onderhoud en beheer te bepalen. 

Realisatie van een nieuwe ontmoetingsruimte
Vanuit de verenigingen is een grote wens om een ontmoetingsruimte te hebben voor ouders en sporters. De verenigingen geven allen aan dat een dergelijke ruimte ook bijdraagt aan het betrekken van ouders bij de vereniging. Vaak kunnen zij ook extra kader werven onder deze ouders. Vanuit de ruimte zal goed zicht zijn op de baan. 

Ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden in deze ruimte. De wens is om vanuit de buitenzijde van het gebouw toegankelijke toiletten te realiseren en afsluitbare
lockers. In de komende maanden worden ook voor deze voorziening projectmatig de uitwerking, de locatie, de benodigde vergunningen en het ontwerp nader bepaald. Over het beheer en onderhoud zullen duidelijke afspraken worden gemaakt met de gebruikers. 

Realisatie van vier Beachvolleybalvelden
De populariteit van beachvolleybal neemt toe en daarmee ook de vraag naar beachvolleyvelden. In de wijk Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern is er nog geen beachvolleybal accommodatie beschikbaar. Vanuit de Stichting Beachvolleybal Utrecht is het verzoek gekomen tot aanleg van 4 beachvolleyvelden in deze wijk.
 

Op dit moment lopen de gesprekken met de Stichting Beachvolleybal Utrecht om in samenwerking vier beachvolleybalvelden aan te leggen op de atletiekbaan. De beachvolleyvelden kunnen dan worden voorzien van vangnetten, zodat gelijktijdig gebruik met de atletiekverenigingen mogelijk is. Met een toevoeging van de beachvolleyvelden aan de atletiekbaan kan het gebruik van deze sportaccommodatie geïntensiveerd worden. In de komende periode wordt verder gesproken met de Stichting Beachvolleybal Utrecht. 

Aanleg kunststofstrook voor bowls
De sportvereniging Bowls Club Oudenrijn ziet mogelijkheden om in de zomermaanden, voor een periode van 10 tot 12 weken op de baan te trainen. Hiervoor zou op de sportaccommodatie een kunstgrasstrook aangelegd moeten worden. Voorwaarde is voldoende toegankelijke toiletten. 

De Bowlsvereniging, die al bijna 40 jaar bestaat, biedt in de middaguren aan een groep enthousiaste senioren veel beweeg en sport plezier. Daarnaast is het samenkomen en elkaar ontmoeten een belangrijke drijfveer voor veel van de leden. 

Dit is een mooie toevoeging aan het huidig sportaanbod van het sportpark Amaliapark. In de komende weken wordt gewerkt aan het inpassen van een kunstgrasstrook en het maken van afspraken met de Bowls Club Oudenrijn.

image image